Opłaty lotnicze/egzaminy

 
 

Egzamin zawsze zaczyna się od sprawdzenia i zbierania niezbędnych dokumentów. Następnie odbywa się egzamin teoretyczny, a po jego zaliczeniu egzamin praktyczny. Jeżeli egzamin praktyczny odbędzie się za wyciągarką mechaniczną, to osoby przystępujące do egzaminu muszą mieć wpis w książce lotów o przeszkoleniu do lotów za wyciągarką (H) lub zaświadczenie potwierdzające takie przeszkolenie. Jeżeli pilot ma już świadectwo kwalifikacji i zdaje egzamin na drugie uprawnienie podstawowe, to zdaje tylko egzamin praktyczny. Piloci zdający egzamin pierwszy raz na uprawnienie dodatkowe Tandem PP, PPG lub PPGG zdają egzamin teoretyczny i praktyczny. 

 
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie wypełnionych wniosków:
 
Jeśli zdajemy po raz pierwszy na ŚK,  wypełniamy wniosek o wydanie  Świadectwa Kwalifikacji wzór 37/LPL1 dostępny na stronie ULC: Pobierz wniosek wzór 37/LPL1
Jeśli wpisujemy dodatkowe uprawnienia do ŚK,  wypełniamy wniosek o wydanie  Świadectwa Kwalifikacji – wzór 44/LPL1 dostępny na stronie ULC:Pobierz wniosek wzór 44/LPL1
 
Opłaty
Potwierdzenia opłat/dopłat powinny być zatytułowane na jedną konkretną osobę. W tytule płatności powinna być zawarta informacja czego dotyczy płatność tzn. za wydanie ŚK, egzamin teoretyczny i praktyczny (czytaj niżej). Wszystkie opłaty można zrobić na jednym przelewie, aktualna tabela opłat lotniczych znajduje się na stronie ULC: Tabela Opłata lotniczych
Numery rachunków bankowych również znajdują się na stronie ULC: http://ulc.gov.pl/pl/oplaty-lotnicze-i-skarbowe .
 

Opis w tytule przelewu jest obowiązkowy: np. Imię i Nazwisko, za co: np. egzamin teoretyczny…..   itd. 

 1. Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 63 zł. 
 2. Opłata za egzamin praktyczny podstawowy dla kandydata na pilota PP  wynosi 51 zł.  
 3. Opłata za egzamin praktyczny podstawowy dla kandydata na pilota PPG, PPGG( trajka)   wynosi 74 zł.
 4. Opłata za egzamin praktyczny za każde dodatkowe uprawnienie podstawowe wynosi 121 zł. 
 5. Opłata za wydanie Świadectwa Kwalifikacji wynosi 51 zł.
 6. Opłata za wpisanie każdego dodatkowego uprawnienia wynosi 48 zł.  
 
 
PRZYKŁAD:
 
Osoba, która po raz pierwszy podchodzi do egzaminu na ŚK  i zdaje na uprawnienia PP  wnosi opłatę za egzamin w kwocie:
 1. 63 zł za egzamin teoretyczny
 2. 51 zł za egzamin praktyczny 
 3. 51 zł  WYDANIE ŚK
 
Osoba, która po raz pierwszy podchodzi do egzaminu na ŚK  i zdaje na uprawnienia PPG, PPGG( trajka) wnosi opłatę za egzamin w kwocie:
 1. 63 zł za egzamin teoretyczny
 2. 74 zł za egzamin praktyczny
 3. 51 zł  WYDANIE ŚK
 
Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z dowolnym uprawnieniem podstawowym, chcąc zdawać na uprawnienie TANDEM, wnosi opłatę za egzamin w kwocie:
 1. 181 zł za egzamin teoretyczny
 2. 121 zł za egzamin praktyczny
 3. 48 zł za wpisanie uprawnienia (w praktyce jest to wydanie nowego ŚK)
 
Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z  uprawnieniem podstawowym PP , chcąc zdawać na uprawnienie  podstawowe PPG lub PPGG wnosi opłatę za egzamin w kwocie:
 1. 121 zł za egzamin praktyczny
 2. 48 zł za wpisanie uprawnienia (w praktyce jest to wydanie nowego ŚK)
 
 
Do wniosku trzeba dołączyć:
1. Zaświadczenie o ukończenia szkolenia ( wystawia szkoła) lotniczego PGP – część B ( wniosek wypełnia instruktor – niezbędne do podejścia do egzaminu)
2.  Badania lotniczo-lekarskie III klasy – dotyczy tylko zdających na uprawnienia dodatkowe – Tandem 
3. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto
 
Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie następujących dokumentów :
1. Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa. np. http://finansowachata.pl
2. Komplet sprzętu paralotniowego z ważnym dopuszczeniem do eksploatacji w Polsce  tzw. Karta paralotni – bardzo ważne ( nie przegląd paralotni tylko karta paralotni)
3. Karta dopuszczenia do lotu urządzenia latającego dot. PPG oraz PPGG
4. System ratunkowy z aktualną kartą zapasu 
5. Dowód osobisty